+359 878 23 21 23

Информация за Николина Балканска

Образование: IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" гр.Варна, СУ "Св. Климент Охридски" гр.София.

Преподавателски опит и методика:
Начало на преподавателска дейност - 2002 г.
Обучение на възрастни и ученици чрез прилагане на индивидуален подход и различни системи и учебници съобразно целта на обучението и темпото на усвояване. Обучението е изцяло съобразено с програмите и изискванията в училищата, университетите и изпитите за международни сертификати по Европейската езикова рамка за различните нива - A1, A2, B1, B2, C1. Подготовка за интервюта за работа в чужбина, емиграция в Канада, приравнителни изпити. Използват се най-новите и модерни учебници, помагала и аудио материали.